Front Page

BİYOGRAFİSİ

Kur’an tefsiri Risale-i Nur’un neşrine adanan 90 yıllık bir ömür:

HİZMETLERİ

Durmaksızın sürdürdüğü iman ve Kur’an hizmetlerinden bazıları:

HATIRALARI

Nura adanan bir ömürden ses fotoğraf ve video kayıtları:

HAKKINDA SÖYLENENLER

Hayatına dokunduğu zatların, kendisi hakkındaki görüşleri: